;                  

Οριοθετήσεις - Διευθετήσεις Υδατορεμάτων

 

H ομάδα μελετητών του γραφείου μας εκπόνησε τις παρακάτω μελέτες:

 

 

Μελέτες για λογαριασμό Φορέων Δημοσίου:

 

Μελέτες για λογαριασμό Ιδιωτών:

1. Εκβάθυνση του Χειμάρρου Κραυσίδωνα στο ύψος της Σιδηροδρομικής Γέφυρας του Ο.Σ.Ε.,

Π.Ε. Μαγνησίας

1. Οριοθέτηση Ρεμάτων στα Νότια της Νήσου Σερίφου πλησίον της θέσεως Γλαρονήσι,

ΦΕΚ 373 Δ'/2012

2. Οριοθέτηση Ρέματος Παιδόπολης Αγριάς, του Δήμου Βόλου, ΦΕΚ 217 Δ'/2016

2. Οριοθέτηση Ρέματος στα όρια της Ιδιοκτησίας Β***** Α***** στη Νήσο Κω,

Νομού Δωδεκανήσου, ΦΕΚ 431 Δ'/2011

3. Επαναοριοθέτηση Ρέματος Αγίου Ιωάννη Καμαρίου στο τμήμα εντός ορίων Οικισμού,

Δήμος Ρήγα Φεραίου

3. Οριοθέτηση Ρέματος στη θέση Κρυψάνα, περιοχής οικισμού Κάτω Γατζέας,

Δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας, ΦΕΚ 80 Δ'/2011

4. Οριοθέτηση Ρέματος Πλησίον Μουσείου Γεωργικών Εργαλείων Βελεστίνου,

Δήμος Ρήγα Φεραίου

4. Οριοθέτηση τμήματος υδατορέματος στο Παλαιοχώρι της Νήσου Μήλου,

Νομού Κυκλάδων, δυτικά της ιδιοκτησίας Ε**** Χ*******, ΦΕΚ 103 Δ'/2010

5. Τεκμηρίωση Αντιπλημμυρικής Προστασίας και μη ύπαρξης Ρεμάτων εντός των ορίων

της Περιοχής Πράσινης Αλεπούς του Δήμου Λαυρεωτικής

5. Συμμετοχή στη Μελέτη Οριοθέτησης Ρέματος Γέροντα, στη θέση Ξυλοκερατιά,

του Δήμου Μήλου, Νήσου Μήλου, στην Ιδιοκτησία INTERBETON ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.,

ΦΕΚ 30 Δ'/2009

6. Μελέτη Οριοθέτησης - Διευθέτησης Ρεμάτων στην Περιοχή Θορικού,

του Δήμου Λαυρεωτικής

6. Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών του ρέματος στα βόρεια όρια Λατομείου στην περιοχή Γούβα− Μπατσί Δήμου Σαλαμίνος, ΦΕΚ 336 Α.Α.Π./2008

7. Συμμετοχή στη Μελέτη Οριοθέτησης Ρέματος Κριάρη, Πόλεως Ρεθύμνου,

από πλακοσκεπή οχετό (Κ.Χ. 120Β έως πέρας σχεδίου πόλεως Ρεθύμνου),

Νομού Ρεθύμνου, ΦΕΚ 282 Δ'/2010

 

7. Μελέτη Τεχνικού Διέλευσης Ρέματος (Γέφυρας), εκτός Σχεδίου Αγ. Βλασίου Πηλίου,

στο Δήμο Βόλου

8. Συμμετοχή στην Πλημμυρική Μελέτη και Έρευνα Διάδοσης Εξαιρετικών Πλημμυρικών

Κυμάτων Λόγω Θραύσης Φραγμάτων στον Ποταμό Άραχθο

8. Προσωρινή Οριογραμμή Ρέματος, εντός ορίων οικισμού Κεραμιδίου, Δήμου Ρήγα Φεραίου, Νομού Μαγνησίας

9. Μελέτη Επανακαθορισμού Οριογραμμών τμήματος του χειμάρρου Ξηριά στην περιοχή πέριξ του αμαξοστασίου του Δήμου Βόλου, ΦΕΚ 267 Δ'/2017

9. Προσωρινή Οριογραμμή Ρέματος, στη θέση Βίγλα, εκτός ορίων Οικισμού Πορταριάς, Νομού Μαγνησίας.

 

10. Προσωρινή οριογραμμή υδατορέματος, εκτός ορίων οικισμού Μιλήνας

 

11. Προσωρινή οριογραμμή υδατορέματος, εκτός ορίων οικισμού Καλαμάκι

 

12. Μελέτη Προσωρινής Οριοθέτησης Ρέματος ''Βαγίας'' στη Νήσο Αίγινα, Περιφέρειας Αττικής, με σκοπό την έκδοση άδειας δόμησης

 

 

13. Μελέτη Προσωρινής Οριοθέτησης Ρεμάτων για Λογαριασμό Τεχνικής Εταιρίας Μελετών Εγκατάστασης Μεγάλων Φωτοβολταϊκών Πάρκων στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης, Χαλκιδικής, Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Μαγνησίας με σκοπό την έκδοση άδειας δόμησης.