;                  

Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.):

 

Η ομάδα μελετητών του γραφείου μας συμμετείχε στην εκπόνηση των παρακάτω μελετών:

 

- Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων - Εφαρμογές GIS

- Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού Θορύβου στο πλαίσιο της Εφαρμογής της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Καβάλας - Εφαρμογές G.I.S.

- Μελέτη Ψηφιοποίησης αγροτεμαχίων ΟΣΔΕ στο σύνολο της χώρας για τη δημιουργία ενιαίου συσήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων (LPIS)

- Μελέτη Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στην περιοχή Ιονίων Νήσων Ν. Κεφαλονιάς

- Μελέτη Κτηματογράφησης στους Ο.Τ.Α. Ανατολής, Ιωαννιτών, Κατσικά, Σταυρακίων του Νομού Ιωαννίνων

- Κτηματογράφηση για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου στους Ο.Τ.Α. Νέου Μαρμαρά και Συκέας του Νομού Χαλκιδικής (ΑΟ-04)

- Μελέτη Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο Νομό Πιερίας, ΟΤΑ Μακρύγιαλου, Νέας Αγαθούπολης

 

Ειδικότερα στις παραπάνω μελέτες περιλαμβάνονται:

- Δημιουργία Γεωχωρικών Δεδομένων
- Σύνταξη Δυναμικών Χαρτών και βάσεων Δεδομένων
- Γεωχωρική Ανάλυση