;                  

Άδειες Δόμησης - Άδειες Μικρής Κλίμακας:

 

Η ομάδα μελετητών του γραφείου μας αναλαμβάνει σε συνεργασία και με το Συνεργαζόμενο Δίκτυο Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, την εκπόνηση των παρακάτω Μελετών:

 

- Έγκριση Άδειας Δόμησης
- Άδεια Δόμησης
- Άδεια Μικρής Κλίμακας
- Αναθεώρηση - τροποποίηση Οικοδομικής Άδειας
- Νομιμοποίηση Ακινήτων στα πλαίσια του Ν. 4178/2013.

 

Το δίκτυο Συνεργατών περιλαμβάνει :

- Έμπειρους Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς, Η/Μ Μηχανικούς