;                  

Τακτοποιήσεις & Νομιμοποιήσεις Ακινήτων -  Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης:

 

Η ομάδα μελετητών του γραφείου έχει εκπονήσει πλήρως τη διαδικασία Τακτοποίησης - Νομιμοποίησης πολύ μεγάλου αριθμού ακινήτων, τόσο για λογαριασμό ιδιωτών όσο και για λογαριασμό Τραπεζών (Κατοικίες, Καταστήματα, Βιομηχανικά - Βιοτεχνικά Κτίρια κτλ.).

Σε αυτά τα πλαίσια αναλαμβάνει την πλήρη διαδικασία τακτοποίησης ακινήτων σύμφωνα με το Ν. 4495/2017 περί αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης.

Επιπλέον, έχει εκδόσει ενεργειακά πιστοποιητικά για μεγάλο αριθμό ακινήτων σε όλη την Ελλάδα, και σε αυτά τα πλαίσια αναλαμβάνει την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει:

 

- Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων Οικοπέδων - Γεωτεμαχίων για όλες τις απαιτούμενες περιπτώσεις ακινήτων του Ν. 4178/2013

- Τακτοποιήσεις Ακινήτων (Αυτοψία, Αποτύπωση, Έκδοση Παραβόλου - Προστίμου, Σύνταξη Σχεδίων, Έκδοση Βεβαίωσης Νομιμότητας)

- Νομιμοποιήσεις Ακινήτων, με έκδοση άδειας δόμησης, για όλες εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες δεν παραβιάζονται τα πολεοδομικά μεγέθη δόμησης επί του ακινήτου.

- Έκδοση Βεβαίωσης Νομιμότητας, κατόπιν αυτοψίας, για όλες τις περιπτώσεις ακινήτων στις οποίες δεν υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές.

- Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Αριθμός Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών: 12533)

 

Μπορείτε να καλέσετε για να σας δώσουμε αρχική εκτίμηση του κόστους, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος των παραβάσεων, προτού προχωρήσουμε με τη διαδικασία τακτοποίησης - νομιμοποίησης. Εξασφαλίζουμε

- Ποιότητα Εργασίας

- Άριστη γνώση της πολεοδομικής Νομοθεσίας

- Ταχύτητα στη διαδικασία περαίωσης

- Ανταγωνιστικές Τιμές